Condicions d'ús

 • Els Bonos Consumo tindrà un cost de 5 euros, 10 euros, 20 euros i 30 euros, i generarà el dret a adquirir béns o serveis en els establiments adherits per valor de 10 euros, 20 euros, 40 euros i 60 euros respectivament:
  • El bono de 60€ tindrà un cost d'adquisició de 30€
  • El bono de 40€  tindrà un cost d'adquisició de  20€
  • El bono de 20€  tindrà un cost d'adquisició de 10€
  • El bono de 10€ tindrà un cost d'adquisició de  5€
 • Se permitirá adquirir bienes o servicios por valor máximo de 200€.
 • El control del límite máximo de subvención, empadronamiento y edad se realizará electrónicamente y mediante la comprobación del DNI.
 • L'adquisició de bonos de consum finalitzarà quan s'apure l'import de la subvenció de 500.000 €. L'Ajuntament podrà habilitar successives fases
 • Si l'import és inferior a l'import del bono no es retornarà cap canvi en efectiu.
 • Els bonos no són canviables per diners en efectiu.
 • En cas que es produïsca una devolució del producte, l'establiment haurà d'emetre un bono per l'import íntegre de la compra, no sent possible a devolució de diners en efectiu.
 • L'import màxim de tots els bonos per DNI o NIE original per a persones empadronades en el nostre terme municipal, serà de 50 euros de cost d'adquisició (100€ el valor dels bons a canviar), podran combinar-se els bonos però el seu valor total no podrà superar aquests imports. L'aplicació del Banc Sabadell no permetrà l'obtenció de més bonos si s'ha superat l'import assenyalat per DNI/NIE.
 • El comprador haurà de presentar-se amb el seu DNI/NIE original i el comerciant/hostaler estarà obligat a comprovar la identitat del client i introduir el número de bono en l'aplicació informàtica facilitada per Banc Sabadell
 • No podran adquirir-se bonos per mitjà de DNI/NIE de menors d'edat.
 • Fecha límite de uso de los bonos el 10 de enero de 2022.
 • La adquisición del bono se realizará en la web del Banco Sabadell y será necesario tener tarjeta de crédito o débito para poder realizar la compra a través del citado banco.

L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altre document que considere necessari.